ر ز ق
Kur'an'da 123 kere geçmektedir.

Rızık, Rezzak, erzak
 
Ayet Kelime Anlamı
Bakara 3 رَزَقْنَاهُمْ kendilerini rızıklandırdığımız
Bakara 22 رِزْقًا rızık olarak
Bakara 25 رُزِقُوا rızıklandırıldıklarında
Bakara 25 رِزْقًا rızk olarak
Bakara 25 رُزِقْنَا rızıklandığımız
Bakara 57 رَزَقْنَاكُمْ rızık olarak verdiğimiz
Bakara 60 رِزْقِ rızk-
Bakara 126 وَارْزُقْ ve rızıklandır
Bakara 172 رَزَقْنَاكُمْ size rızık olarak verdik
Bakara 212 يَرْزُقُ rızık verir
Bakara 233 رِزْقُهُنَّ onların yiyecekleri
Bakara 254 رَزَقْنَاكُمْ size verdiğimiz rızıktan
Âl-i İmrân 27 وَتَرْزُقُ ve rızıklandırırsın
Âl-i İmrân 37 رِزْقًا bir rızık
Âl-i İmrân 37 يَرْزُقُ rızık verir
Âl-i İmrân 169 يُرْزَقُونَ rızıklanmaktadırlar
Nisâ 5 وَارْزُقُوهُمْ ve onları besleyin
Nisâ 8 فَارْزُقُوهُمْ onları rızıklandırın
Nisâ 39 رَزَقَهُمُ kendilerine verdiği rızık-
Mâide 88 رَزَقَكُمُ size verdiği rızıklardan
Mâide 114 وَارْزُقْنَا bizi rızıklandır
Mâide 114 الرَّازِقِينَ rızık verenlerin
En'âm 140 رَزَقَهُمُ kendilerine verdiği rızkı
En'âm 142 رَزَقَكُمُ size verdiği rızıktan
En'âm 151 نَرْزُقُكُمْ sizi besliyoruz
A'râf 32 الرِّزْقِ rızıkları
A'râf 50 رَزَقَكُمُ size verdiği rızıktan
A'râf 160 رَزَقْنَاكُمْ sizi rızıklandırdığımız
Enfâl 3 رَزَقْنَاهُمْ ve verdiğimiz rızıktan
Enfâl 4 وَرِزْقٌ ve rızık
Enfâl 26 وَرَزَقَكُمْ ve sizi besledi
Enfâl 74 وَرِزْقٌ ve rızık
Yunus 31 يَرْزُقُكُمْ sizi rızıklandıran
Yunus 59 رِزْقٍ rızık-
Yunus 93 وَرَزَقْنَاهُمْ ve onları rızıklandırdık
Hûd 6 رِزْقُهَا rızkı
Hûd 88 وَرَزَقَنِي ve beni rızıklandırmışsa
Hûd 88 رِزْقًا bir rızıkla
Yusuf 37 تُرْزَقَانِهِ rızık olarak verilen
Ra'd 22 رَزَقْنَاهُمْ rızıklandırdığımız
Ra'd 26 الرِّزْقَ rızkı
İbrahim 31 رَزَقْنَاهُمْ verdiğimiz rızıktan
İbrahim 32 رِزْقًا rızık olarak
İbrahim 37 وَارْزُقْهُمْ ve onları rızıklandır
Hicr 20 بِرَازِقِينَ rızıklandırıcı
Nahl 56 رَزَقْنَاهُمْ verdiğimiz rızıktan
Nahl 67 وَرِزْقًا ve bir rızık
Nahl 71 الرِّزْقِ rızıkta
Nahl 71 رِزْقِهِمْ kendi rızıklarını
Nahl 72 وَرَزَقَكُمْ ve sizi besledi
Nahl 73 رِزْقًا rızık
Nahl 75 رَزَقْنَاهُ rızıklandırdığımız
Nahl 75 رِزْقًا rızık ile
Nahl 112 رِزْقُهَا rızkı
Nahl 114 رَزَقَكُمُ size verdiği rızıktan
İsrâ 30 الرِّزْقَ rızkı
İsrâ 31 نَرْزُقُهُمْ sizi de besliyoruz
İsrâ 70 وَرَزَقْنَاهُمْ ve onları besledik
Kehf 19 بِرِزْقٍ bir azık
Meryem 62 رِزْقُهُمْ rızıkları da
Tâ-Hâ 81 رَزَقْنَاكُمْ sizi rızıklandırdığımız
Tâ-Hâ 131 وَرِزْقُ ve rızkı
Tâ-Hâ 132 رِزْقًا rızık
Tâ-Hâ 132 نَرْزُقُكَ seni besliyoruz
Hac 28 رَزَقَهُمْ onlara rızık olarak verilen
Hac 34 رَزَقَهُمْ rızık olarak verilen
Hac 35 رَزَقْنَاهُمْ kendilerini rızıkandırdığımız
Hac 50 وَرِزْقٌ ve rızık
Hac 58 لَيَرْزُقَنَّهُمُ onları rızıklandıracaktır
Hac 58 رِزْقًا bir rızıkla
Hac 58 الرَّازِقِينَ rızık verenlerin
Mü'minûn 72 الرَّازِقِينَ rızık verenlerin
Nûr 26 وَرِزْقٌ ve bir rızık
Nûr 38 يَرْزُقُ rızıklandırır
Neml 64 يَرْزُقُكُمْ sizi rızıklandıran
Kasas 54 رَزَقْنَاهُمْ onları rızıklandırdığımız
Kasas 57 رِزْقًا bir rızık olarak
Kasas 82 الرِّزْقَ rızkı
Ankebût 17 رِزْقًا rızık vermeye
Ankebût 17 الرِّزْقَ rızkı
Ankebût 60 رِزْقَهَا rızkını
Ankebût 60 يَرْزُقُهَا onları da besler
Ankebût 62 الرِّزْقَ rızkı
Rûm 28 رَزَقْنَاكُمْ sizi rızıklandırdığımız
Rûm 37 الرِّزْقَ rızkı
Rûm 40 رَزَقَكُمْ besledi
Secde 16 رَزَقْنَاهُمْ rızıklandırdığımız
Ahzâb 31 رِزْقًا bir rızık
Sebe' 4 وَرِزْقٌ ve rızık
Sebe' 15 رِزْقِ rızkı-
Sebe' 24 يَرْزُقُكُمْ size rızık veriyor
Sebe' 36 الرِّزْقَ rızkı
Sebe' 39 الرِّزْقَ rızkı
Sebe' 39 الرَّازِقِينَ rızık verenlerin
Fâtır 3 يَرْزُقُكُمْ size rızık verecek
Fâtır 29 رَزَقْنَاهُمْ verdiğimiz rızıktan
Yâsin 47 رَزَقَكُمُ size verdiği rızıktan
Sâffât 41 رِزْقٌ bir rızık
Sâd 54 لَرِزْقُنَا bizim rızkımızın
Zümer 52 الرِّزْقَ rızkı
Mü'min 13 رِزْقًا rızık
Mü'min 40 يُرْزَقُونَ kendilerine rızık verilir
Mü'min 64 وَرَزَقَكُمْ ve sizi besledi
Şûrâ 12 الرِّزْقَ rızkı
Şûrâ 19 يَرْزُقُ rızıklandırır
Şûrâ 27 الرِّزْقَ rızkı
Şûrâ 38 رَزَقْنَاهُمْ kendilerini rızıklandırdığımız
Câsiye 5 رِزْقٍ rızık
Câsiye 16 وَرَزَقْنَاهُمْ ve onları besledik
Kaf 11 رِزْقًا rızıktır
Zâriyât 22 رِزْقُكُمْ rızkınız
Zâriyât 57 رِزْقٍ rızık
Zâriyât 58 الرَّزَّاقُ rızık veren
Vâkıa 82 رِزْقَكُمْ rızkınızı
Cum'a 11 الرَّازِقِينَ rızık verenlerin
Münâfikûn 10 رَزَقْنَاكُمْ size verdiğimiz rızıktan
Talâk 3 وَيَرْزُقْهُ ve onu rızıklandırır
Talâk 7 رِزْقُهُ rızkı
Talâk 11 رِزْقًا rızık olarak
Mülk 15 رِزْقِهِ O’nun rızkı-
Mülk 21 رِزْقَهُ O rızkını
Mülk 21 يَرْزُقُكُمْ size rızık verecek
Fecr 16 رِزْقَهُ rızkını