ذ ر ر
Kur'an'da 38 kere geçmektedir.

Zerre, zürriyet
 
Ayet Kelime Anlamı
Bakara 124 ذُرِّيَّتِي benim soyum-
Bakara 128 ذُرِّيَّتِنَا neslimizden de
Bakara 266 ذُرِّيَّةٌ ve çocuklarının bulunduğu
Âl-i İmrân 34 ذُرِّيَّةً türeyen nesil(ler)dir
Âl-i İmrân 36 وَذُرِّيَّتَهَا ve soyunu
Âl-i İmrân 38 ذُرِّيَّةً bir nesil
Nisâ 9 ذُرِّيَّةً çocuklar
Nisâ 40 ذَرَّةٍ zerre
En'âm 84 ذُرِّيَّتِهِ onun soyundan
En'âm 87 وَذُرِّيَّاتِهِمْ ve çocuklarından
En'âm 133 ذُرِّيَّةِ soyu-
A'râf 172 ذُرِّيَّتَهُمْ zürriyetlerini
A'râf 173 ذُرِّيَّةً bir nesil
Yunus 61 ذَرَّةٍ zerre
Yunus 83 ذُرِّيَّةٌ bir genç takımdan
Ra'd 23 وَذُرِّيَّاتِهِمْ ve çocuklarından
Ra'd 38 وَذُرِّيَّةً ve çocuklar
İbrahim 37 ذُرِّيَّتِي çocuklarımdan
İbrahim 40 ذُرِّيَّتِي zürriyetimi
İsrâ 3 ذُرِّيَّةَ çocukları
İsrâ 62 ذُرِّيَّتَهُ onun zürriyetini
Kehf 50 وَذُرِّيَّتَهُ ve onun neslini
Meryem 58 ذُرِّيَّةِ nesli-
Meryem 58 ذُرِّيَّةِ neslindendir
Furkan 74 وَذُرِّيَّاتِنَا ve çocuklarımızı
Ankebût 27 ذُرِّيَّتِهِ onun nesli
Sebe' 3 ذَرَّةٍ zerre
Sebe' 22 ذَرَّةٍ zerre
Yâsin 41 ذُرِّيَّتَهُمْ onların çoçuklarını
Sâffât 77 ذُرِّيَّتَهُ onun zürriyetini
Sâffât 113 ذُرِّيَّتِهِمَا onların neslinden
Mü'min 8 وَذُرِّيَّاتِهِمْ ve çocukları(ndan)
Ahkaf 15 ذُرِّيَّتِي zürriyetim
Tûr 21 ذُرِّيَّتُهُمْ zürriyetleri de
Tûr 21 ذُرِّيَّتَهُمْ zürriyetlerini
Hadid 26 ذُرِّيَّتِهِمَا bunların zürriyetleri
Zilzâl 7 ذَرَّةٍ zerre
Zilzâl 8 ذَرَّةٍ zerre