و ك ل
Kur'an'da 70 kere geçmektedir.

Vekîl, vekâlet, vükelâ, tevekkül, mütevekkil
 
Ayet Kelime Anlamı
Âl-i İmrân 122 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
Âl-i İmrân 159 فَتَوَكَّلْ dayan
Âl-i İmrân 159 الْمُتَوَكِّلِينَ kendine dayanıp güvenenleri
Âl-i İmrân 160 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
Âl-i İmrân 173 الْوَكِيلُ vekildir
Nisâ 81 وَتَوَكَّلْ ve dayan
Nisâ 81 وَكِيلًا vekil olarak
Nisâ 109 وَكِيلًا vekil
Nisâ 132 وَكِيلًا vekil olarak
Nisâ 171 وَكِيلًا vekil olarak
Mâide 11 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
Mâide 23 فَتَوَكَّلُوا dayanın
En'âm 66 بِوَكِيلٍ vekil
En'âm 89 وَكَّلْنَا biz vekil bırakmışızdır
En'âm 102 وَكِيلٌ vekildir
En'âm 107 بِوَكِيلٍ vekil
A'râf 89 تَوَكَّلْنَا dayanmışız
Enfâl 2 يَتَوَكَّلُونَ tevekkül ederler
Enfâl 49 يَتَوَكَّلْ dayanırsa
Enfâl 61 وَتَوَكَّلْ ve dayan
Tevbe 51 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
Tevbe 129 تَوَكَّلْتُ dayandım
Yunus 71 تَوَكَّلْتُ güvendim
Yunus 84 تَوَكَّلُوا güvenin
Yunus 85 تَوَكَّلْنَا güvendik
Yunus 108 بِوَكِيلٍ bir vekil
Hûd 12 وَكِيلٌ vekildir
Hûd 56 تَوَكَّلْتُ güvendim
Hûd 88 تَوَكَّلْتُ güvendim
Hûd 123 وَتَوَكَّلْ ve dayan
Yusuf 66 وَكِيلٌ vekildir
Yusuf 67 تَوَكَّلْتُ tevekkül ettim
Yusuf 67 فَلْيَتَوَكَّلِ tevekkül etsinler
Yusuf 67 الْمُتَوَكِّلُونَ tevekkül edenler
Ra'd 30 تَوَكَّلْتُ dayandım
İbrahim 11 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
İbrahim 12 نَتَوَكَّلَ dayanmayalım
İbrahim 12 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
İbrahim 12 الْمُتَوَكِّلُونَ tevekkül edenler
Nahl 42 يَتَوَكَّلُونَ dayanmaktadırlar
Nahl 99 يَتَوَكَّلُونَ dayananlar
İsrâ 2 وَكِيلًا bir vekil
İsrâ 54 وَكِيلًا bir vekil
İsrâ 65 وَكِيلًا vekil olarak
İsrâ 68 وَكِيلًا bir koruyucu
İsrâ 86 وَكِيلًا bir yardımcı
Furkan 43 وَكِيلًا bekçi
Furkan 58 وَتَوَكَّلْ ve tevekkül et
Şuarâ 217 وَتَوَكَّلْ ve tevekkül et
Neml 79 فَتَوَكَّلْ o halde tevekkül et
Kasas 28 وَكِيلٌ vekildir
Ankebût 59 يَتَوَكَّلُونَ dayanmaktadırlar
Secde 11 وُكِّلَ vekil edilen
Ahzâb 3 وَتَوَكَّلْ ve dayan
Ahzâb 3 وَكِيلًا vekil olarak
Ahzâb 48 وَتَوَكَّلْ ve dayan
Ahzâb 48 وَكِيلًا vekil olarak
Zümer 38 يَتَوَكَّلُ dayanırlar
Zümer 38 الْمُتَوَكِّلُونَ tevekkül edenler
Zümer 41 بِوَكِيلٍ vekil
Zümer 62 وَكِيلٌ vekildir
Şûrâ 6 بِوَكِيلٍ bir vekil
Şûrâ 10 تَوَكَّلْتُ dayandım
Şûrâ 36 يَتَوَكَّلُونَ dayananlar (için)
Mücâdele 10 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
Mümtehine 4 تَوَكَّلْنَا dayandık
Teğabün 13 فَلْيَتَوَكَّلِ dayansınlar
Talâk 3 يَتَوَكَّلْ dayanırsa
Mülk 29 تَوَكَّلْنَا dayanmışızdır
Müzzemmil 9 وَكِيلًا vekil