و ذ ر
Kur'an'da 45 kere geçmektedir.

 
Ayet Kelime Anlamı
Bakara 234 وَيَذَرُونَ geriye bıraktıkları
Bakara 240 وَيَذَرُونَ ve geriye bırakan(erkek)ler
Bakara 278 وَذَرُوا ve bırakın (almayın)
Âl-i İmrân 179 لِيَذَرَ bırakacak
Nisâ 129 فَتَذَرُوهَا ötekini bırakmayın
En'âm 70 وَذَرِ ve bırak
En'âm 91 ذَرْهُمْ bırak onları
En'âm 110 وَنَذَرُهُمْ ve bırakırız onları
En'âm 112 فَذَرْهُمْ artık onları baş başa bırak
En'âm 120 وَذَرُوا ve bırakın
En'âm 137 فَذَرْهُمْ öyleyse onları baş başa bırak
A'râf 70 وَنَذَرَ ve bırakalım diye
A'râf 73 فَذَرُوهَا bırakın onu
A'râf 127 أَتَذَرُ bırakacak mısın?
A'râf 127 وَيَذَرَكَ ve seni terk edip
A'râf 180 وَذَرُوا ve bırakın
A'râf 186 وَيَذَرُهُمْ ve bırakır onları
Tevbe 86 ذَرْنَا bizi bırak
Yunus 11 فَنَذَرُ böyle bırakırız
Hûd 64 فَذَرُوهَا onu bırakın
Yusuf 47 فَذَرُوهُ bırakın onu
Hicr 3 ذَرْهُمْ bırak onları
Meryem 72 وَنَذَرُ ve bırakırız
Tâ-Hâ 106 فَيَذَرُهَا bırakacaktır
Enbiyâ 89 تَذَرْنِي beni bırakma
Mü'minûn 54 فَذَرْهُمْ onları bırak
Şuarâ 166 وَتَذَرُونَ ve bırakıyor (musunuz?)
Sâffât 125 وَتَذَرُونَ ve bırakıyorsunuz
Mü'min 26 ذَرُونِي bırakın beni
Zuhruf 83 فَذَرْهُمْ bırak onları
Fetih 15 ذَرُونَا bizi bırakın
Zâriyât 42 تَذَرُ bırakmıyor
Tûr 45 فَذَرْهُمْ bırak onları
Cum'a 9 وَذَرُوا ve bırakın
Kalem 44 فَذَرْنِي bana bırak
Meâric 42 فَذَرْهُمْ bırak onları
Nuh 23 تَذَرُنَّ bırakmayın
Nuh 23 تَذَرُنَّ bırakmayın
Nuh 26 تَذَرْ bırakma
Nuh 27 تَذَرْهُمْ onları bırakırsan
Müzzemmil 11 وَذَرْنِي beni yalnız bırak
Müddessir 11 ذَرْنِي beni yalnız bırak
Müddessir 28 تَذَرُ bırakmaz
Kıyamet 21 وَتَذَرُونَ ve bırakıyorsunuz
İnsan 27 وَيَذَرُونَ ve bırakıyorlar