Kehf Sûresi 22. Ayet

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْۜ قُلْ رَبّ۪ٓي اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَل۪يلٌ۠ فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَٓاءً ظَاهِراًۖ وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَداً۟  ...

(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.”
 
Sıra Kelime Anlamı Kökü
1 سَيَقُولُونَ diyecekler ق و ل
2 ثَلَاثَةٌ onlar üçtür ث ل ث
3 رَابِعُهُمْ dördüncüleri ر ب ع
4 كَلْبُهُمْ köpekleridir ك ل ب
5 وَيَقُولُونَ ve diyecekler ق و ل
6 خَمْسَةٌ beştir خ م س
7 سَادِسُهُمْ altıncıları س د س
8 كَلْبُهُمْ köpekleridir ك ل ب
9 رَجْمًا taş atar gibi ر ج م
10 بِالْغَيْبِ görülmeyene غ ي ب
11 وَيَقُولُونَ ve diyecekler ق و ل
12 سَبْعَةٌ yedidir س ب ع
13 وَثَامِنُهُمْ sekizincileri ث م ن
14 كَلْبُهُمْ köpekleridir ك ل ب
15 قُلْ de ki ق و ل
16 رَبِّي Rabbim ر ب ب
17 أَعْلَمُ daha iyi bilir ع ل م
18 بِعِدَّتِهِمْ onların sayısını ع د د
19 مَا yoktur
20 يَعْلَمُهُمْ onları bilen ع ل م
21 إِلَّا dışında
22 قَلِيلٌ azı ق ل ل
23 فَلَا
24 تُمَارِ münakaşaya girme م ر ي
25 فِيهِمْ onlar hakkında
26 إِلَّا dışında
27 مِرَاءً tartışma م ر ي
28 ظَاهِرًا sathi ظ ه ر
29 وَلَا ve
30 تَسْتَفْتِ bir şey sorma ف ت ي
31 فِيهِمْ onlar hakkında
32 مِنْهُمْ bunlardan
33 أَحَدًا hiçbirine ا ح د
 
Gerek Ehl-i kitap gerekse müslümanlar arasında onların sayıları ve kaldıkları süre hakkında farklı görüşler ileri sürüldü. Kur’ân-ı Kerîm, bir hikmete binaen bunların nerede ve ne zaman yaşadıkları, sayıları, isimleri ve –tercih edilen görüşe göre– kaldıkları süre hakkında bilgi vermedi. Sadece böyle bir olayın cereyan ettiğini bildirdi ve bu gençlerin sığındıkları mağaranın konumu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Ayrıca bu gençlerin sayıları hakkında farklı şeyler söyleyenler olduğunu ifade etti. Ancak bu söylenenleri “recmen bi’l-gayb” (karanlığa taş atar gibi tahminlerde bulunmak) diye vasıflandırdı.
 
 Bir görüşe göre “recmen bi’l-gayb” ifadesi ilk iki rakamla ilgilidir; “Onlar yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir” diye ifade edilen üçüncü rakama gelince onunla ilgili olarak “Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır” buyurulmuştur. Bu ifade gençlerin sayısının yedi olduğuna, sekizincisinin de köpekleri olduğuna dair bir ipucu olarak değerlendirilmiştir. İbn Abbas, kendisinin bunu bilenlerden olduğunu ve bu gençlerin yedi kişi olduğunu söylemiştir (İbn Kesîr, V, 144). Bununla beraber “De ki: Onların sayılarını rabbim daha iyi bilir” cümlesi, bu tür konuları Allah’ın bilgisine havale etmenin ve vahyin bildirdiğinden fazla bir şey söylememenin daha uygun olduğunu, böyle konular hakkında ileri geri söz söylemenin bir fayda sağlamayacağını ifade etmektedir.
 
 Hadis kaynaklarında zikredilmemiş olan bu kıssa, tarih ve tefsir kitaplarında geniş ve farklı rivayetler şeklinde nakledilmiştir. Ashâb-ı Kehf’in Hırıstiyanlığa veya Yahudiliğe mensup olduklarına dair de Kur’an’da veya hadis kaynaklarında herhangi bir bilgi yoktur. Kıssanın nüzûl sebebi dikkate alındığında bunların Hz. Îsâ’dan önce yaşamış olmaları muhtemeldir. Çünkü bunlarla ilgili soruyu Hz. Peygamber’e sormalarını müşriklere tavsiye edenler yahudi âlimleriydi. Öte yandan “rakîm”kelimesinin etimolojisinden hareketle de bunların Hz. Îsâ’dan önce yaşadıkları kanaatine varanlar olmuştur (İsmet Ersöz, “Ashâb-ı Kehf”, DİA, III, 466). 
 
 Kıssanın nerede geçtiğine dair Kur’an’da herhangi bir işaret olmamakla birlikte, dünyanın çeşitli yerlerinde meselâ İspanya, Cezair, Mısır, Ürdün, Suriye, Afganistan ve Türkistan’da Ashâb-ı Kehf’e ait olduğu iddia edilen mağaralar vardır. Anadolu’da da Tarsus, Efes ve Efsus (Afşin) olmak üzere üç yer gösterilmiştir. Genelde hıristiyan kaynakları olayın Efes’te cereyan ettiğini kaydederler. Kur’ân-ı Kerîm ise hikâyenin mesajı bakımından pek önemi olmayan bu bilgilerden ziyade, olayın üzerinde düşünülüp ibret alınması gereken yönlerini ön plana çıkarmıştır. Bu da öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğunu göstermek ve iman-küfür mücadelesinde Allah’a ve âhiret gününe inananların mutlaka zafere kavuşacaklarını vurgulamaktır (bk. İsmet Ersöz, “Ashâb-ı Kehf”, DİA, III, 465-467).
 Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 545-546
 

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْۚ 

 

Fiil cümlesidir. سَيَقُولُونَ  fiilinin başındaki  سَ  harfi tekid ifade eden istikbal harfidir.

سَيَقُولُونَ  fiili,  نَ ’un sübutuyla merfû muzari fiildir. Zamir olan çoğul  و ’ı fail olup mahallen merfûdur.

Mekulü’l-kavli,  ثَلٰثَةٌ ’dur.  سَيَقُولُونَ  fiilinin mef’ûlun bihi olarak mahallen mansubdur.

ثَلٰثَةٌ  mahzuf mübtedanın haberi olup lafzen merfûdur. Takdiri;  هم şeklindedir.

رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ  cümlesi  ثَلٰثَةٌ un sıfatı olarak mahallen merfûdur.

Nekre isimden sonra gelen cümle veya şibh-i cümle sıfat olur. Marife isimden sonra gelen cümle veya şibh-i cümle hal olur. (Arapça Dilbilgisi Ayetlerle Nahiv Bilgisi)

رَابِعُهُمْ  mübteda olup lafzen merfûdur. Muttasıl zamir  هُمْ  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.

كَلْبُهُمْ  haber olup lafzen merfûdur. Muttasıl zamir  هُمْ  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.  


وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِۚ 

 

Fiil cümlesidir. وَ  atıf harfidir. 

يَقُولُونَ  fiili,  نَ ’un sübutuyla merfû muzari fiildir. Zamir olan çoğul  و ’ı fail olup mahallen merfûdur. Mekulü’l-kavli,  خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ ’dur.  يَقُولُونَ  fiilinin mef’ûlun bihi olarak mahallen mansubdur.

خَمْسَةٌ  mahzuf mübtedanın haberi olup lafzen merfûdur. Takdiri;  هم şeklindedir.

سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  cümlesi  خَمْسَةٌ un sıfatı olarak mahallen merfûdur.

سَادِسُهُمْ  mübteda olup lafzen merfûdur. Muttasıl zamir  هُمْ  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.

كَلْبُهُمْ  haber olup lafzen merfûdur. Muttasıl zamir  هُمْ  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.

رَجْماً  hal olup fetha ile mansubdur. بِالْغَيْبِ  car mecruru  رَجْماً e müteallıktır


وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْۜ 

 

Fiil cümlesidir. وَ  atıf harfidir. 

يَقُولُونَ  fiili,  نَ ’un sübutuyla merfû muzari fiildir. Zamir olan çoğul  و ’ı fail olup mahallen merfûdur. Mekulü’l-kavli,  سَبْعَةٌ ’dur.  يَقُولُونَ  fiilinin mef’ûlun bihi olarak mahallen mansubdur.

سَبْعَةٌ  mahzuf mübtedanın haberi olup lafzen merfûdur. Takdiri;  هم şeklindedir.

وَ  atıf harfidir.

ثَامِنُهُمْ  mübteda olup lafzen merfûdur. Muttasıl zamir  هُمْ  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.

كَلْبُهُمْ  haber olup lafzen merfûdur. Muttasıl zamir  هُمْ  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.


 قُلْ رَبّ۪ٓي اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَل۪يلٌ۠ 

 

Fiil cümlesidir. قُلْ  sükun üzere mebni emir fiildir.  Faili müstetir olup takdiri  أنت dir.

Mekulü’l-kavl,  رَبّ۪ٓي اَعْلَمُ dır. قُلْ  fiilinin mef’ûlun bihi olarak mahallen mansubdur.

رَبّ۪ٓي  mübteda olup mukadder damme ile merfûdur. Mütekellim zamiri  ی  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.

اَعْلَمُ  haber olup lafzen merfûdur.  بِعِدَّتِهِمْ  car mecruru  اَعْلَمُ ye müteallıktır. Muttasıl zamir  هِمْ  muzâfun ileyh olarak mahallen mecrurdur.

مَا  nefy harfi olup olumsuzluk manasındadır.  يَعْلَمُهُمْ  merfû muzari fiildir. Muttasıl zamir  هُمْ  mef’ûlun bih olarak mahallen mansubdur.

اِلَّا  hasr edatıdır. قَل۪يلٌ  fail olup lafzen merfûdur.

 

 فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَٓاءً ظَاهِراًۖ 

 

فَ  mukadder şartın cevabının başına gelen rabıta veya fasiha harfidir. Takdiri; إن حدّثت عنهم (onlardan bahsedersen) şeklindedir.

لَا  nehiy harfi olup olumsuz emir manasındadır.

تُمَارِ  illet harfinin hazfıyla meczum muzari fiildir. Faili müstetir olup takdiri  أنت ’dir.

ف۪يهِمْ   car mecruru  تُمَارِ  fiiline müteallıktır.

اِلَّا  hasr edatıdır.  مِرَٓاءً  mef’ûlu mutlak olup fetha ile mansubdur.  ظَاهِراً  kelimesi   مِرَٓاءً in sıfatı olup lafzen mansubdur.

تُمَارِ  fiili sülâsî mücerrede bir harf ilave edilerek mezid yapılan fiillerdendir. Mufâale babındandır. Sülâsîsi  مري ’dir.

Mufâale babı fiile, müşareket (ortaklık), bir işi peşpeşe yapmak, teksir (çokluk, bir işi çok yapmak) gibi anlamlar katar.

Müşareket (işteşlik-ortaklık): Bir işin iki kişi veya iki grup arasında yapıldığını anlatır. Fail ve mef'ûl aynı işi yapmıştır. Ayrıca fail işi başlatan ve galip gelendir (sonuçlandırandır). Bazen de müşareket olmayıp tek taraflı olur. (Arapça Dilbilgisi Ayetlerle Nahiv Bilgisi)


وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَداً۟

 

Fiil cümlesidir. وَ  atıf harfidir. لَا  nehiy harfi olup olumsuz emir manasındadır.

تَسْتَفْتِ  illet harfinin hazfıyla meczum muzari fiildir. Faili müstetir olup takdiri  أنت ’dir.

ف۪يهِمْ  car mecruru  اَحَداً in mahzuf haline müteallıktır.

مِنْهُمْ  car mecruru  تَسْتَفْتِ  fiiline müteallıktır.  اَحَداً  mef’ûlun bih olup fetha ile mansubdur. 

تَسْتَفْتِ  fiili, sülâsî mücerrede üç harf ilave edilerek mezid yapılan fiillerdendir. Fiil istif’âl babındandır. Sülâsîsi  فتي ’dir.

Bu bab fiile talep, tehavvül, vicdan, mutavaat, ittihaz ve itikat gibi anlamları katar.

 

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْۚ 

 

Mütekellim Allah Teâlâ, muhatap Hz. Peygamberdir. İstînâfiyye olarak fasılla gelen cümleye dahil olan istikbal harfi  سَ  tekid ifade eder. Müspet muzari fiil sıygasında faide-i haber talebî kelamdır.

يَقُولُونَ  fiilinin mekulü’l-kavli olan cümlede îcâz-ı hazif sanatı vardır.  ثَلٰثَةٌ  kelimesi takdiri  هم  olan mahzuf mübteda için haberdir. Bu takdire göre cümle, zamandan bağımsız, sübut ifade eden isim cümlesi, faide-i haber ibtidaî kelamdır. 

Mübteda ve haberden müteşekkil  رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ  cümlesi  ثَلٰثَةٌ  için sıfatttır. Dolayısıyla cümlede ıtnâb sanatı vardır. Sübut ifade eden isim cümlesi, faide-i haber ibtidaî kelamdır. 

İsim cümleleri sübut ifade eder. İsim cümlelerinin asıl kuruluş sebebi; müsnedin, müsnedün ileyh için sabit olduğunu ifade etmektir. İsim cümlesinin haberi müfred ya da isim cümlesi olursa, asıl konulduğu mana olan sübutu veya bazı karînelerle istimrarı (devamlılığı) ifade eder. İstimrar ifadesi daha çok medh ve zem durumlarında olur. (Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur'an Işığında Belâgat Dersleri Meânî İlmi)

Sıfat, tabi olduğu kelimenin sahip olduğu bir özelliğe işaret etmek için kullanılan bir açıklama biçimidir. Sıfatın kullanılmasının, matbusunun daha iyi tanınması, övülmesi, yerilmesi, pekiştirilmesi, acındırılması, kapalılığının giderilmesi, tahsis edilmesi gibi maksatları vardır. Itnâb, bazen de sıfatlar vasıtasıyla yapılmaktadır. (Ar. Gör. Ömer Kara, Belâgat İlminde İki İfade Biçimi: Itnâb-Îcâz (I) Kur'an Metninin Anlaşılmasındaki Rolü Üzerine Bir Deneme)


وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْۜ 

 

Cümle  وَ la istînâf cümlesine atfedilmiştir. Müspet muzari fiil sıygasında, faide-i haber ibtidaî kelamdır. Muzari fiil teceddüt ve tecessüm ifade etmiştir.

يَقُولُونَ  fiilinin mekulü’l-kavlinde  خَمْسَةٌ  takdiri  هم  olan mahzuf mübteda için haberdir.  Bu takdire göre cümle, faide-i haber ibtidaî kelamdır. Zamandan bağımsız, sübut ifade eden isim cümlesidir. Haberin hazfi îcâz-ı hazif sanatıdır.

Mübteda ve haberden oluşmuş  سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  cümlesi,  خَمْسَةٌ  için sıfattır. Dolayısıyla cümlede ıtnâb sanatı vardır. Cümle, faide-i haber ibtidaî kelamdır. 

Sıfat, tabi olduğu kelimenin sahip olduğu bir özelliğe işaret etmek için kullanılan bir açıklama biçimidir.

رَجْماً  haldir. Hal cümleleri anlamı zenginleştiren ıtnâb sanatıdır.

Aynı üslupta gelen  وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْۜ  cümlesi makabline hükümde ortaklık nedeniyle atfedilmiştir.

ثَلٰثَةٌ - رَابِعُهُمْ - خَمْسَةٌ - سَادِسُهُمْ - سَبْعَةٌ - ثَامِنُهُمْ  kelimeleri arasında mürâât-ı nazîr sanatı vardır. 

رَابِعُهُمْ - سَادِسُهُمْ - ثَامِنُهُمْ  kelimeleri arasında muvazene sanatı vardır. 

Recm kelimesinin asıl anlamı taş ve benzeri şeyleri atmaktır. Kelamı atmak şeklinde düşünmeksizin ve delilsiz konuşmak manasında mecaz anlamda kullanılmaktadır. (Âşûr)

“Sekizincileri de köpekleridir.” anlamındaki ayetin başına gelen “vav” harfi, nahivcilere göre sayılarına dair verilen haberin sonuna gelmiş bir atıf "vav"ıdır ki bu da onların durumunu açıklamak ve bu sayının haklarında söylenen nihai sayı olduğuna delâlet etmek içindir. Eğer bu “vav” kullanılmayacak olsaydı bile yine ifade doğru olurdu. Aralarında İbni Haleveyh'in de bulunduğu bir kesim ise bu vav'ın “vav-ı semaniye (sekiz vavı)” olduğunu da söylemişlerdir. (Kurtubî)

Gayba taş atmak demek, bilinmeyen bir haberi savurmak ve bunu delil olarak getirmek demektir. Gaybı taşlıyorlar sözünde olduğu gibi.

Yani bilinmeyeni delil olarak getiriyorlar. Ya da taşlamayı zannın yerine koyuyorlar. Onlar çok defa zan kelimesi yerine zanla taşlamak kelimesini kullanıyorlar. Hatta onlara göre bu iki ibare arasında hiçbir fark bulunmuyor. Üçüncü cümle üzerine dahil olan vav ise nekrenin sıfatı olarak vaki olan cümleye dahil olan vavdır. Marife üzerine dahil olduğunda hal olduğu gibi. (Nesefî, Medâriku’t Tenzîl ve Hakâîku’t Te’vîl)


 قُلْ رَبّ۪ٓي اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ 

 

İstînâfiyye olarak fasılla gelmiştir. Emir üslubunda talebî inşâî isnaddır.

قُلْ  fiilinin mekulü’l-kavli olan  رَبّ۪ٓي اَعْلَمُ  cümlesi, mübteda ve haberden oluşmuş sübut ifade eden isim cümlesi, faide-i haber ibtidaî kelamdır.

رَبّ۪ٓي  isminin Peygamberimize ait olan zamire muzâf olması, Resulullah'a (sav) destek ve şeref içindir.

Müsned olan  اَعْلَمُ , ism-i tafdil vezninde gelerek, mübalağa ifade etmiş ve car mecrur  بِعِدَّتِهِمْ ’in de mütallakı olmuştur.

İsim cümleleri sübut ifade eder. Asıl kuruluş sebebi; müsnedin, müsnedün ileyh için sabit olduğunu ifade etmektir. İsim cümlesinin haberi müfred ya da isim cümlesi olursa, asıl konulduğu mana olan sübutu veya bazı karinelerle istimrarı (devamlılığı) ifade eder. İstimrar ifadesi daha çok medh ve zem durumlarında olur. (Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur'an Işığında Belâgat Dersleri Meânî İlmi)

“Rableri onları daha iyi bilendir.” buyurmuştur. Bu hususta şu iki izah yapılmıştır:

1) Bu cümle, o çekişenlerin sözlerindendir. Buna göre sanki onlar, Ashab-ı Kehf'in durumunu müzakere edip isimleri, halleri ve ne kadar uyudukları hususunda karşılıklı fikirler ileri sürüp işin hakikatine ulaşamayınca bunu elde edemeyince “Rableri onları daha iyi bilendir.” demişlerdir.

2) Bu cümle, Cenab-ı Hakk'a ait olup bunu, münakaşa eden o kimseleri Ashab-ı Kehf hususunda bilgisizce ileri geri konuşmaktan alıkoymak için söylemiştir. (Fahreddin er-Râzî) 


مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَل۪يلٌ۠

 

Beyanî istînâf olarak fasılla gelen cümlede fasıl sebebi şibh-i kemâl-i ittisâldir.

Menfi mazi fiil sıygasında faide-i haber inkârî kelamdır. Cümle kasrla tekid edilmiştir.  مَا  ve  اِلَّٓا  ile oluşan kasr, fiille fail arasındadır.  يَعْلَمُهُمْ  maksûr/sıfat,  قَل۪يلٌ  maksûrun aleyh/mevsuf olmak üzere kasr-ı sıfat ale’l-mevsuftur.

Müsnedün ileyh olan  قَل۪يلٌ۠ ’daki tenvin kıllet ve nev ifade eder. Menfî siyakta nekre, umuma işarettir.


فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَٓاءً ظَاهِراًۖ وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَداً۟

 

فَ  rabıtadır. Nehiy üslubunda talebî inşâî isnad olan  فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ  cümlesi, takdiri … إن حدّثت عنهم  [onlardan bahsedersen] olan mahzuf şartın cevabıdır.

Mahzuf şart ve mezkur cevabından oluşan terkip, şart üslubunda talebî inşâî isnaddır. Şart cümlesinin hazfi, îcâz-ı hazif sanatıdır.

Cümle kasrla tekid edilmiştir.  لَا  ve  اِلَّٓا  ile oluşan kasr, fiille mef’ûlü mutlak arasındadır.  يَعْلَمُهُمْ  maksûr/sıfat,  قَل۪يلٌ  maksûrun aleyh/mevsuf olmak üzere kasr-ı sıfat ale’l-mevsuftur.

ظَاهِراً , mef’ûlü mutlak olan  مِرَٓاءً  için sıfattır. Sıfat, tabi olduğu kelimenin sahip olduğu bir özelliğe işaret etmek için yapılan ıtnâb sanatıdır.

Yine nehiy üslubunda gelen  وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَداً۟  cümlesi, şartın cevabına hükümde ortaklık nedeniyle atfedilmiştir.

Mef’ûl olan  اَحَداً۟ ’deki tenvin kıllet ve nev ifade eder. Menfî siyakta nekre, umuma işarettir.

اَعْلَمُ - يَعْلَمُهُمْ  ile  يَقُولُونَ - قُلْ  ve  تُمَارِ - مِرَٓاءً  kelime grupları arasında iştikak cinası ve reddü’l-acüz ale’s-sadr,  يَقُولُونَ  , اِلَّا , كَلْبُهُمْۚ  kelimelerinin tekrarında da reddü’l-acüz ale’s-sadr sanatları vardır.

بِالْغَيْبِ  - اَعْلَمُ  kelimeleri arasında tıbâk-ı hafî sanatı vardır.

ف۪يهِمْ  deki  هُمْ  zamiri Ashab-ı Kehf hakkında tartışanlara,  مِنْهُمْ ’daki  هُمْ ise Ashab-ı Kehf’e aittir.  هُمْ zamirleri arasında tam cinas ve reddü’l-acüz ale’s-sadr sanatları vardır.

Ayetle ilgili birkaç bahis daha bulunmaktadır:

Birinci Bahis: Ayetin takdiri, “سيقولون (diyecekler) ki: Onlar üçtür.” şeklindedir. هم (onlar) kelimesi mahfuzdur. Sözden anlaşıldığı için mübtedâ olan  هم (onlar) kelimesi hazf edilmiştir.

İkinci Bahis: İlk fiil, istikbal sıygasıyla  سَيَقُولُونَ (diyecekler) şeklinde gelmiştir. Bunun sebebi atıf harfinin, son iki görüşün, birincisine dahil olmasını gerektirmiş olmasıdır.

Üçüncü Bahis: رَجْماً , atmak demektir.  الْغَيْبِ  ise insanın göremediği, bilemediği şeydir. Binaenaleyh ayetteki  رَجْماً بِالْغَيْبِۚ  deyimi, “bilemediği, göremediği şeyi (bilir gibi) ortaya atmaktır.” Nitekim Arapçada “düşünmeden konuşuyor manasında, ‘falanca atıyor’ denir.” (Fahreddin er-Râzî)